گران فروشی اسپانیایی ها در بازارصیفی جات اروپا

گران فروشی

کشور اسپانیا در سال 2019، محصول خیار تولیدی اش را در بازار اروپا 11 درصد گرانتر از کشور هلند به فروش رسانده است. میانگین قیمت خیار به فروش رفته توسط اسپانیا 1/03 یورو در هر کیلوگرم و برای کشور هلند 0/928 یورو بوده است.

آمارها نشان می دهد در بازه زمانی بین سالهای 2010 تا 2019، کشور اسپانیا افزایش فروش 20 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که هلندی ها در مدت مشابه، یک نزول 6 درصدی را در فروش خیار رقم زده زده اند. نکته جالب توجه، رشد 84 درصدی کشور مراکش در مدت مشابه در اروپا بوده است.

کل حجم خیار خریداری شده در قاره اروپا ، 1261 میلیون کیلوگرم به ارزش 1207 میلیون یورو ( معادل 0/956 یورو در هر کیلو) در سال 2019 بوده است.

  • کشور اسپانیا بزرگترین فروشنده خیار در قاره اروپا با فروش 521/28 میلیون کیلوگرم به ارزش 537 میلیون یورو و میانگین قیمت 1/03 یورو در هر کیلوگرم بوده است.
  • کشور هلند دومین فروشنده خیار در قاره اروپا با فروش 410/29 میلیون کیلوگرم به ارزش 380/63 میلیون یورو و میانگین قیمت 0/928 یورو در هر کیلوگرم بوده است
  • کشور آلمان سومین فروشنده خیار در قاره اروپا با فروش 84/53 میلیون کیلوگرم به ارزش 95/77 میلیون یورو و میانگین قیمت 1/133 یورو در هر کیلوگرم بوده است.

اسپانیا و هلند به تنهایی فروشنده 74 درصد خیار خریداری شده در قاره سبز معادل 931/57 میلیون کیلوگرم می باشند.

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*